Office365’te olan kullanıcıları csv ile active directory’e taşıma

Merhaba Arkadaşlar,

Office 365 üzerinde bulunan kullanıcılarınızı Active Directory üzerine taşımak istiyorsanız powershell ile aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz veya sayfanın en alında bulunan PowerShell script’ini kullanabilirsiniz.

Öncelikle daha önce bilgisayarınıza Microsoft Online Service Sign-in Assistant for IT Professionals RTW‘ı kurmanız gerekecektir. Program sürekli güncellenmektedir ve sayfadaki eski olabilir. Eğer hata alırsanız aynı isimle internette araştırabilirsiniz veya makale altından yorum olarak ulaşabilirsiniz.

Bunu tek seferde kullanacaksanzı bütün işlemleri Server üzerinde yapmanız gerekecek. Çünkü CSV olarak indirip otomatik olarak AD’ye atacaktır. Siz en alttaki kısmı farklı bir yerde de CSV dosyasını taşıyarak çalıştırabilirsiniz.

Bu programı kurduktan sonra sırasıyla aşağıdaki komutların tamamını kopyalayın ve sunucu üzerinde PowerShell’i yönetici olarak çalıştırıp yapıştırın. Size şifre soracaktır bu alanlara buluttaki kullanıcınnı admin bilgilerini giriyoruz.

#Scipt’i yönetici olarak çalıştırır

Start-Process powershell -Verb runAs

#PowerShell’i kullanabilmeniz için yetkileri alır

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

#Kimlik denetimini sağlayabilmeniz için O365 adında bir şifre tanımlar.

$O365 = Get-Credential

#Microsoft Online Hizmetlerine bir üstte tanımladığımız şifre ile giriş yapar.

Connect-MsolService -Credential $O365

#Exchange Online’a bağlanır.

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $O365 -Authentication Basic -AllowRedirection

#Office365 Powershell ayarlarını indirir.

Import-PSSession $Session

#Office 365 içerisindeki kullanıcıları CSV dosyasına indirir ve C dizinine Exprort adında atar.

Get-MsolUser | Select-Object City, Country, Department, DisplayName, Fax, FirstName, LastName, MobilePhone, Office, PasswordNeverExpires, PhoneNumber, PostalCode, SignInName, State, StreetAddress, Title, UserPrincipalName | Export-Csv C:Export.csv -Encoding UTF8

# C: Dizinininde bulunan Explort.csv adındaki dosyayı AD’ye aktarır.

import-csv C:Export.csv -Encoding UTF8 | foreach-object {New-ADUser -Name ($_.Firstname + “.” + $_.Lastname) -SamAccountName ($_.Firstname + “.” + $_.Lastname) -GivenName $_.FirstName -Surname $_.LastName -City $_.City -Department $_.Department -DisplayName $_.DisplayName -Fax $_.Fax -MobilePhone $_.MobilePhone -Office $_.Office -PasswordNeverExpires ($_.PasswordNeverExpires -eq “True”) -OfficePhone $_.PhoneNumber -PostalCode $_.PostalCode -EmailAddress $_.SignInName -State $_.State -StreetAddress $_.StreetAddress -Title $_.Title -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -string “Secret!” -AsPlainText -force) }

bütün kullanıcıların şifreleri Secret! olarak ayarlanacak. isterseniz en alttaki komut içerisinden herhangi bir şifre girebilirsiniz.

Bunun dışında eğer Script olarak çalıştırmak istiyorsanız aşağıdaki zip dosyasını açıp içerisinde bulunan dosyayı çalıştırabilirsiniz.

Umarım faydalı olmuştur, keyifli çalışmalar

Can Güneş

Microsoft Bulut Teknolojileri üzerine kafa yoran ve bu alanda kendini geliştiren birisi. Çalışıp öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmak için bu internet sayfasını kurdum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir