Excel fonksiyonlarının tamamı

Merhaba Arkadaşlar,

Excel bütün fonksiyonlarının Türkçe ve İngilizce komutlarını aşağıda bulabilrisiniz;

ExcelFunctions

TÜRKÇEENGLISH
VERİTABANIDATABASE
VSEÇORTDAVERAGE
VSEÇSAYDCOUNT
VSEÇSAYDOLUDCOUNTA
VALDGET 
VSEÇMAKDMAX
VSEÇMİNDMIN
VSEÇÇARPDPRODUCT
VSEÇSTDSAPMADSTDEV 
VSEÇSTDSAPMASDSTDEVP
VSEÇTOPLA DSUM
VSEÇVARDVAR
VSEÇVARSDVARP
ÖZETVERİALGETPIVOTDATA
TARİH  VE SAATDATE & TIME
TARİHDATE
TARİHSAYISIDATEVALUE
GÜNDAY
GÜN360DAYS360 
SERİTARİHEDATE
SERİAYEOMONTH
SAATHOUR
DAKİKA MINUTE 
AYMONTH
TAMİŞGÜNÜNETWORKDAYS
ŞİMDİNOW 
SANİYESECOND
ZAMANTIME 
ZAMANSAYISITIMEVALUE
BUGÜNTODAY
HAFTANINGÜNÜWEEKDAY
HAFTASAY  WEEKNUM  
İŞGÜNÜWORKDAY
YILYEAR
YILORANYEARFRAC
Finansalbluedrop

Financial
GERÇEKFAİZACCRINT
GERÇEKFAİZVACCRINTM
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
KUPONGÜNBDCOUPDAYBS
KUPONGÜNCOUPDAYS
KUPONGÜNDSKCOUPDAYSNC
KUPONGÜNSKTCOUPNCD
KUPONSAYICOUPNUM
KUPONGÜNÖKTCOUPPCD
TOPÖDENENFAİZCUMIPMT
TOPANAPARACUMPRINC
AZALANBAKİYEDB
ÇİFTAZALANBAKİYEDDB
İNDİRİMDISC
LİRAONDOLLARDE
LİRAKESDOLLARFR
SÜREDURATION
ETKİNEFFECT
GDFV
GDPROGRAMFVSCHEDULE
FAİZORANIINTRATE
FAİZTUTARIIPMT
İÇ_VERİM_ORANIIRR
ISPMTISPMT
MSÜREMDURATION
D_İÇ_VERİM_ORANIMIRR
NOMİNAL NOMINAL
DÖNEM_SAYISINPER
NBDNPV
TEKYDEĞERODDFPRICE
TEKYÖDEMEODDFYIELD
TEKSDEĞERODDLPRICE
TEKSÖDEMEODDLYIELD
DEVRESEL_ÖDEMEPMT
ANA_PARA_ÖDEMESİPPMT 
DEĞERPRICE
DEĞERİNDPRICEDISC
DEĞERVADEPRICEMAT
BDPV 
FAİZ_ORANIRATE 
GETİRİRECEIVED
DA SLN
YATSYD
HTAHEŞTBILLEQ
HTAHDEĞERTBILLPRICE
HTAHÖDEMETBILLYIELD
DABVDB
AİÇVERİMORANIXIRR
ANBDXNPV
ÖDEMEYIELD
ÖDEMEİNDYIELDDISC
ÖDEMEVADEYIELDMAT 
Bilgibluedrop

Informating
HÜCRECELL
BOŞLUKSAYCOUNTBLANK 
HATA.TİPİERROR.TYPE
BİLGİINFO
BOŞTURISBLANK
HATADIRISERR
HATALIDIRISERROR
ÇİFTTİRISEVEN 
MANTIKSALDIRISLOGICAL
YOKTURISNA
METİNDEĞİLDİRISNONTEXT
SAYIDIRISNUMBER
TEKTİRISODD
BAŞVURUDURISREF
METİNDİRISTEXT
SN
YOKSAYNA
TÜRTYPE
Mantıksalbluedrop

Logical
VEAND
YANLIŞFALSE
EĞERIF
DEĞİLNOT
YADAOR
DOĞRUTRUE
Aramabluedrop

Lookup & Reference
ADRESADDRESS
ALANSAYAREAS
ELEMANCHOOSE
SÜTUNCOLUMN
SÜTUNSAYCOLUMNS
YATAYARAHLOOKUP
KÖPRÜHYPERLINK
İNDİSINDEX
DOLAYLIINDIRECT
ARALOOKUP
KAÇINCIMATCH
KAYDIROFFSET
SATIRROW 
SATIRSAYROWS
RTDRTD
DEVRİK_DÖNÜŞÜMTRANSPOSE
DÜŞEYARAVLOOKUP
Matematik ve Tirg.bluedrop

Math ve Trig.
MUTLAKABS
ACOSACOS
ACOSHACOSH
ASİNASIN
ASİNHASINH
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
TAVANAYUVARLA CEILING
KOMBİNASYONCOMBIN
COSCOS
COSHCOSH
EĞERSAYCOUNTIF
DERECEDEGREES
ÇİFT EVEN
EÜSSÜEXP
FAKTÖRFACT
ÇİFTFAKTÖRFACTDOUBLE
TABANAYUVARLAFLOOR
OBEBGCD
TAMSAYIINT 
OKEKLCM
LNLN
LOGLOG 
LOG10LOG10
DETERMİNANTMDETERM
DİZEY_TERSMINVERSE
DÇARPMMULT
MODÜLOMOD
KYUVARLA MROUND
ÇOKTERİMLİMULTINOMIAL
TEKODD
PI
ÜSSÜPOWER 
ÇARPIMPRODUCT
BÖLÜMQUOTIENT 
RADYANRADIANS 
S_SAYI_ÜRETRAND
RASTGELEARALIKRANDBETWEEN
ROMENROMAN
YUVARLAROUND
AŞAĞIYUVARLAROUNDDOWN
YUKARIYUVARLAROUNDUP
SERİTOPLA SERIESSUM
İŞARETSIGN
SİNSIN
SİNHSINH
KAREKÖK SQRT
KAREKÖKPİSQRTPI
ALTTOPLAMSUBTOTAL
TOPLA SUM
ETOPLASUMIF
TOPLA.ÇARPIMSUMPRODUCT
TOPKARESUMSQ
TOPX2EY2SUMX2MY2
TOPX2PY2SUMX2PY2
TOPXEY2SUMXMY2
TANTAN
TANHTANH
NSATTRUNC
İstatistikselbluedrop

Statistical
ORTSAPAVEDEV
ORTALAMAAVERAGE
ORTALAMAAAVERAGEA
BETADAĞBETADIST
BETATERSBETAINV
BİNOMDAĞBINOMDIST
KİKAREDAĞCHIDIST   
KİKARETERSCHIINV   
KİKARETESTCHITEST   
GÜVENİRLİKCONFIDENCE   
KORELASYONCORREL   
BAĞ_DEĞ_SAYCOUNT
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAYCOUNTA
KOVARYANSCOVAR   
KRİTİKBİNOMCRITBINOM   
SAPKAREDEVSQ   
ÜSTELDAĞEXPONDIST   
FDAĞFDIST   
FTERSFINV   
FISHERFISHER   
FISHERTERSFISHERINV   
TAHMİNFORECAST   
SIKLIKFREQUENCY   
FTESTFTEST   
GAMADAĞ GAMMADIST   
GAMATERS GAMMAINV   
GAMALNGAMMALN   
GEOORT GEOMEAN   
BÜYÜME GROWTH   
HARORT HARMEAN   
HİPERGEOMDAĞHYPGEOMDIST   
KESMENOKTASIINTERCEPT   
BASIKLIKKURT   
BÜYÜKLARGE   
DOT LINEST   
LOTLOGEST   
LOGTERSLOGINV   
LOGNORMDAĞLOGNORMDIST   
MAK MAX   
MAKAMAXA   
ORTANCAMEDIAN   
MİNMIN   
MİNAMINA   
MODMODE   
NEGBINOMDAĞNEGBINOMDIST   
NORMDAĞNORMDIST   
NORMTERSNORMINV   
NORMSDAĞNORMSDIST   
NORMSTERSNORMSINV   
PEARSONPEARSON   
YÜZDEBİRLİKPERCENTILE   
YÜZDERANKPERCENTRANK   
PERMÜTASYONPERMUT   
POISSONPOISSON   
OLASILIKPROB   
DÖRTTEBİRLİKQUARTILE   
RANKRANK   
RKARERSQ   
ÇARPIKLIKSKEW   
EĞİMSLOPE   
KÜÇÜKSMALL   
STANDARTLAŞTIRMASTANDARDIZE   
STDSAPMA STDEV
STDSAPMAASTDEVA 
STDSAPMASSTDEVP
STDSAPMASASTDEVPA
STHYXSTEYX   
TDAĞTDIST   
TTERSTINV   
EĞİLİMTREND   
KIRPORTALAMATRIMMEAN   
TTESTTTEST   
VARVAR
VARAVARA 
VARSVARP
VARSAVARPA 
WEIBULLWEIBULL   
ZTESTZTEST   
METİNbluedrop

TEXT   
ASCASC   
BAHTTEXT  BAHTTEXT  
KARAKTERCHAR   
TEMİZCLEAN   
KODCODE   
BİRLEŞTİRCONCATENATE
LİRADOLLAR   
ÖZDEŞEXACT   
BULFIND
SAYIDÜZENLEFIXED   
JISJIS   
SOLDANLEFT   
UZUNLUK LEN   
KÜÇÜKHARFLOWER   
ORTADANMID   
SESPHONETIC
YAZIM.DÜZENİPROPER
DEĞİŞTİRREPLACE   
YİNELEREPT
SAĞDANRIGHT   
MBULSEARCH
YERİNEKOYSUBSTITUTE
MT   
METNEÇEVİRTEXT   
KIRPTRIM   
BÜYÜKHARFUPPER   
SAYIYAÇEVİRVALUE   

Makale ile ilgili görüş, öneri ve yardım taleplerini bilgi@cangunes.com adresinden bana e-posta olarak iletebilirsiniz. Bana e-posta olarak gönderdiğiniz sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Yoğun olarak çalıştığım için farklı kanallardan ulaştırdığınız sorularınızı maalesef cevaplayamayacağım.

Can Güneş

Microsoft Bulut Teknolojileri üzerine kafa yoran ve bu alanda kendini geliştiren birisi. Çalışıp öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmak için bu internet sayfasını kurdum.