Excel fonksiyonlarının tamamı

Merhaba Arkadaşlar,

Excel bütün fonksiyonlarının Türkçe ve İngilizce komutlarını aşağıda bulabilrisiniz;

ExcelFunctions

TÜRKÇE ENGLISH
VERİTABANI DATABASE
VSEÇORT DAVERAGE
VSEÇSAY DCOUNT
VSEÇSAYDOLU DCOUNTA
VAL DGET 
VSEÇMAK DMAX
VSEÇMİN DMIN
VSEÇÇARP DPRODUCT
VSEÇSTDSAPMA DSTDEV 
VSEÇSTDSAPMAS DSTDEVP
VSEÇTOPLA  DSUM
VSEÇVAR DVAR
VSEÇVARS DVARP
ÖZETVERİAL GETPIVOTDATA
TARİH  VE SAAT DATE & TIME
TARİH DATE
TARİHSAYISI DATEVALUE
GÜN DAY
GÜN360 DAYS360 
SERİTARİH EDATE
SERİAY EOMONTH
SAAT HOUR
DAKİKA  MINUTE 
AY MONTH
TAMİŞGÜNÜ NETWORKDAYS
ŞİMDİ NOW 
SANİYE SECOND
ZAMAN TIME 
ZAMANSAYISI TIMEVALUE
BUGÜN TODAY
HAFTANINGÜNÜ WEEKDAY
HAFTASAY   WEEKNUM  
İŞGÜNÜ WORKDAY
YIL YEAR
YILORAN YEARFRAC
Finansal bluedrop

Financial
GERÇEKFAİZ ACCRINT
GERÇEKFAİZV ACCRINTM
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
KUPONGÜNBD COUPDAYBS
KUPONGÜN COUPDAYS
KUPONGÜNDSK COUPDAYSNC
KUPONGÜNSKT COUPNCD
KUPONSAYI COUPNUM
KUPONGÜNÖKT COUPPCD
TOPÖDENENFAİZ CUMIPMT
TOPANAPARA CUMPRINC
AZALANBAKİYE DB
ÇİFTAZALANBAKİYE DDB
İNDİRİM DISC
LİRAON DOLLARDE
LİRAKES DOLLARFR
SÜRE DURATION
ETKİN EFFECT
GD FV
GDPROGRAM FVSCHEDULE
FAİZORANI INTRATE
FAİZTUTARI IPMT
İÇ_VERİM_ORANI IRR
ISPMT ISPMT
MSÜRE MDURATION
D_İÇ_VERİM_ORANI MIRR
NOMİNAL  NOMINAL
DÖNEM_SAYISI NPER
NBD NPV
TEKYDEĞER ODDFPRICE
TEKYÖDEME ODDFYIELD
TEKSDEĞER ODDLPRICE
TEKSÖDEME ODDLYIELD
DEVRESEL_ÖDEME PMT
ANA_PARA_ÖDEMESİ PPMT 
DEĞER PRICE
DEĞERİND PRICEDISC
DEĞERVADE PRICEMAT
BD PV 
FAİZ_ORANI RATE 
GETİRİ RECEIVED
DA  SLN
YAT SYD
HTAHEŞ TBILLEQ
HTAHDEĞER TBILLPRICE
HTAHÖDEME TBILLYIELD
DAB VDB
AİÇVERİMORANI XIRR
ANBD XNPV
ÖDEME YIELD
ÖDEMEİND YIELDDISC
ÖDEMEVADE YIELDMAT 
Bilgi bluedrop

Informating
HÜCRE CELL
BOŞLUKSAY COUNTBLANK 
HATA.TİPİ ERROR.TYPE
BİLGİ INFO
BOŞTUR ISBLANK
HATADIR ISERR
HATALIDIR ISERROR
ÇİFTTİR ISEVEN 
MANTIKSALDIR ISLOGICAL
YOKTUR ISNA
METİNDEĞİLDİR ISNONTEXT
SAYIDIR ISNUMBER
TEKTİR ISODD
BAŞVURUDUR ISREF
METİNDİR ISTEXT
S N
YOKSAY NA
TÜR TYPE
Mantıksal bluedrop

Logical
VE AND
YANLIŞ FALSE
EĞER IF
DEĞİL NOT
YADA OR
DOĞRU TRUE
Arama bluedrop

Lookup & Reference
ADRES ADDRESS
ALANSAY AREAS
ELEMAN CHOOSE
SÜTUN COLUMN
SÜTUNSAY COLUMNS
YATAYARA HLOOKUP
KÖPRÜ HYPERLINK
İNDİS INDEX
DOLAYLI INDIRECT
ARA LOOKUP
KAÇINCI MATCH
KAYDIR OFFSET
SATIR ROW 
SATIRSAY ROWS
RTD RTD
DEVRİK_DÖNÜŞÜM TRANSPOSE
DÜŞEYARA VLOOKUP
Matematik ve Tirg. bluedrop

Math ve Trig.
MUTLAK ABS
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ASİN ASIN
ASİNH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
TAVANAYUVARLA  CEILING
KOMBİNASYON COMBIN
COS COS
COSH COSH
EĞERSAY COUNTIF
DERECE DEGREES
ÇİFT  EVEN
EÜSSÜ EXP
FAKTÖR FACT
ÇİFTFAKTÖR FACTDOUBLE
TABANAYUVARLA FLOOR
OBEB GCD
TAMSAYI INT 
OKEK LCM
LN LN
LOG LOG 
LOG10 LOG10
DETERMİNANT MDETERM
DİZEY_TERS MINVERSE
DÇARP MMULT
MODÜLO MOD
KYUVARLA  MROUND
ÇOKTERİMLİ MULTINOMIAL
TEK ODD
PI
ÜSSÜ POWER 
ÇARPIM PRODUCT
BÖLÜM QUOTIENT 
RADYAN RADIANS 
S_SAYI_ÜRET RAND
RASTGELEARALIK RANDBETWEEN
ROMEN ROMAN
YUVARLA ROUND
AŞAĞIYUVARLA ROUNDDOWN
YUKARIYUVARLA ROUNDUP
SERİTOPLA  SERIESSUM
İŞARET SIGN
SİN SIN
SİNH SINH
KAREKÖK  SQRT
KAREKÖKPİ SQRTPI
ALTTOPLAM SUBTOTAL
TOPLA  SUM
ETOPLA SUMIF
TOPLA.ÇARPIM SUMPRODUCT
TOPKARE SUMSQ
TOPX2EY2 SUMX2MY2
TOPX2PY2 SUMX2PY2
TOPXEY2 SUMXMY2
TAN TAN
TANH TANH
NSAT TRUNC
İstatistiksel bluedrop

Statistical
ORTSAP AVEDEV
ORTALAMA AVERAGE
ORTALAMAA AVERAGEA
BETADAĞ BETADIST
BETATERS BETAINV
BİNOMDAĞ BINOMDIST
KİKAREDAĞ CHIDIST   
KİKARETERS CHIINV   
KİKARETEST CHITEST   
GÜVENİRLİK CONFIDENCE   
KORELASYON CORREL   
BAĞ_DEĞ_SAY COUNT
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY COUNTA
KOVARYANS COVAR   
KRİTİKBİNOM CRITBINOM   
SAPKARE DEVSQ   
ÜSTELDAĞ EXPONDIST   
FDAĞ FDIST   
FTERS FINV   
FISHER FISHER   
FISHERTERS FISHERINV   
TAHMİN FORECAST   
SIKLIK FREQUENCY   
FTEST FTEST   
GAMADAĞ  GAMMADIST   
GAMATERS  GAMMAINV   
GAMALN GAMMALN   
GEOORT  GEOMEAN   
BÜYÜME  GROWTH   
HARORT  HARMEAN   
HİPERGEOMDAĞ HYPGEOMDIST   
KESMENOKTASI INTERCEPT   
BASIKLIK KURT   
BÜYÜK LARGE   
DOT  LINEST   
LOT LOGEST   
LOGTERS LOGINV   
LOGNORMDAĞ LOGNORMDIST   
MAK  MAX   
MAKA MAXA   
ORTANCA MEDIAN   
MİN MIN   
MİNA MINA   
MOD MODE   
NEGBINOMDAĞ NEGBINOMDIST   
NORMDAĞ NORMDIST   
NORMTERS NORMINV   
NORMSDAĞ NORMSDIST   
NORMSTERS NORMSINV   
PEARSON PEARSON   
YÜZDEBİRLİK PERCENTILE   
YÜZDERANK PERCENTRANK   
PERMÜTASYON PERMUT   
POISSON POISSON   
OLASILIK PROB   
DÖRTTEBİRLİK QUARTILE   
RANK RANK   
RKARE RSQ   
ÇARPIKLIK SKEW   
EĞİM SLOPE   
KÜÇÜK SMALL   
STANDARTLAŞTIRMA STANDARDIZE   
STDSAPMA  STDEV
STDSAPMAA STDEVA 
STDSAPMAS STDEVP
STDSAPMASA STDEVPA
STHYX STEYX   
TDAĞ TDIST   
TTERS TINV   
EĞİLİM TREND   
KIRPORTALAMA TRIMMEAN   
TTEST TTEST   
VAR VAR
VARA VARA 
VARS VARP
VARSA VARPA 
WEIBULL WEIBULL   
ZTEST ZTEST   
METİN bluedrop

TEXT   
ASC ASC   
BAHTTEXT   BAHTTEXT  
KARAKTER CHAR   
TEMİZ CLEAN   
KOD CODE   
BİRLEŞTİR CONCATENATE
LİRA DOLLAR   
ÖZDEŞ EXACT   
BUL FIND
SAYIDÜZENLE FIXED   
JIS JIS   
SOLDAN LEFT   
UZUNLUK  LEN   
KÜÇÜKHARF LOWER   
ORTADAN MID   
SES PHONETIC
YAZIM.DÜZENİ PROPER
DEĞİŞTİR REPLACE   
YİNELE REPT
SAĞDAN RIGHT   
MBUL SEARCH
YERİNEKOY SUBSTITUTE
M T   
METNEÇEVİR TEXT   
KIRP TRIM   
BÜYÜKHARF UPPER   
SAYIYAÇEVİR VALUE   

Makale ile ilgili görüş, öneri ve yardım taleplerini bilgi@cangunes.com adresinden bana e-posta olarak iletebilirsiniz. Bana e-posta olarak gönderdiğiniz sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Yoğun olarak çalıştığım için farklı kanallardan ulaştırdığınız sorularınızı maalesef cevaplayamayacağım.

close
Güncel yazılarımı sana da paylaşmamı istersen, aşağıdaki bilgileri doldurarak abone olabilirsin.

Can Güneş

Microsoft Bulut Teknolojileri üzerine kafa yoran ve bu alanda kendini geliştiren birisi. Çalışıp öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmak için bu internet sayfasını kurdum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir