chm uzantılı dosyaların networkten çalıştırılması

Posted by

Chm uzantılı yardım dosyaları güvenlik sebeplerinden dolayı network üzerinden çalıştırlamıyor. Ancak müşterinin IE 6.0 için hazırladığı reg dosyası ki bu dosyanın içeriği şu  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]

“MaxAllowedZone” = dword:00000001

 

IE 7.0 da çalışmıyor dedi ancak atladığı durum bu kayıt girildikten sonra sadece güvenli sitelere ilgli yolu ekleyince sorun düzelmesi.